عبدالرضا مجدالدین مدیر کل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازارمعاونت علمی ، در نشست هم‌اندیشی فعالان صنعت، بازار و دانشگاه در حوزه رنگ و رزین توسعه و نفوذ فناوری در حوزه‌‌ها و صنایع با سطح فناوری متوسط و پایین، ایجاد همگرایی و هم‌‌افزایی میان نهادهای موجود در بخش‌‌های دانش، صنعت و بازار و حمایت از توسعه و فروش محصولات فناورانه و دانش‌‌بنیان را از اهداف اصلی تاسیس کانون برشمرد.

وی ضمن معرفی ظرفیت‌‌ها، ساختارها و برنامه‌‌های توسعه فناوری و نوآوری در معاونت علمی از جمله؛ حمایت از شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و خلاق، ایجاد و توسعه مراکز نوآوری، حمایت از انجام طرح‌‌های کلان ملی فناوری و تجاری‌‌سازی فناوری، بهره‌‌گیری صنعت از این ظرفیت‌‌ها را به‌‌منظور حفظ رقابت‌‌پذیری و توسعه فناوری ضروری دانست.

مجدالدین به نقش کلیدی کانون در شناسایی و حل نیازها و مسائل فناورانه صنعت از طریق بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های یاد شده اشاره کرد.

در ادامه جلسه برخی از فعالان رنگ و رزین به بیان دیدگاه‌‌ها و نظرات خود در مورد نحوه تاسیس و اجرای برنامه‌‌های کانون پرداختند.

در پایان مقرر شد هیات موسس زمینه عضویت و حضور افراد متقاضی در کانون و اطلاع‌‌رسانی به سایر فعالان حوزه رنگ و رزین را جهت توسعه کمی و کیفی کانون فراهم آورد.

نشست هم‌‌اندیشی اعضای هیئت موسس کانون (در شرف تاسیس) هماهنگی دانش، صنعت و بازار رنگ و رزین با حمایت دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی ، با حضور بیش از ۲۰ فعال برتر این حوزه از صنعت رنگ و رزین و پژوهشکده‌‌های رنگ و پلیمر و با هدف معرفی ساختار و ماموریت های کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار در محل معاونت علمی و فناوری برگزار شد.